Type bijeenkomst

Voor welke bijeenkomst bel je nu met Bijboom­? Voor elke bijeenkomst denken we mee deze tot een succes te maken. Waarbij we een onderscheid kunnen maken in bijeenkomsten binnen de organisatie, bijeenkomsten tussen organisaties en klantbijeenkomsten.

Interactie

 

Een personeelsbijeenkomst

Een gelegenheid om belangrijke zaken met het personeel te delen. En juist een moment waarop je medewerkers wilt betrekken.

Lees hier meer

Een inspraakbijeenkomst (gemeenten)

Een inspraakbijeenkomst voor burgers is bij uitstek een bijeenkomst waar je alles uit wil halen wat erin zit. Of het nu om een burgertop, G1000 of inspraakbijeenkomst over een specifiek onderwerp gaat, je wilt als gemeente een goed resultaat. Dat betekent voor de gemeente een opbrengst waarmee je verder kunt en voor de deelnemers dat zij gehoord zijn en op een wezenlijke manier bijdragen aan het resultaat.

Lees hier meer

Onderzoek

De manier waarop een onderzoek wordt afgenomen, is van invloed op de kwaliteit van de resultaten. Het meten van tevredenheid is één ding, maar wat je daadwerkelijk wilt is energie, betrokkenheid, plezier, beweging, verbetering en concrete acties.

Lees hier meer

Bijeenkomst in een ketensamenwerking

Als organisatie werk je steeds meer samen in netwerken, dit worden organisaties op zich. Steeds meer samenwerking is vereist in bijvoorbeeld in de bouwketen, de productieketen of de zorgketen, waarin je samen verantwoordelijk bent voor het bereiken van de doelen. Zeker als gemeente ben je bij veel ketennetwerken betrokken. Je werkt veel samen met externe partners om gezamenlijke doelen te bereiken.

Lees hier meer

Klantbijeenkomsten

Je hebt niet vaak een groep jouw (potentiële) klanten bij elkaar. Dus bij uitstek een bijeenkomst waar je alles uit wil halen wat erin zit. Of het nu om organisaties, consumenten gaat.

Lees hier meer


Gebruik de pijltjes links en rechts om door de bijeenkomsten te bladeren.