Petra Boom

Petra Boom

Wat mij drijft is het aangaan van de perfecte combinatie tussen vorm en inhoud. Door mijn achtergrond als bestuurskundige, maak ik me snel nieuwe onderwerpen eigen. Hierdoor ken ik bij elke bijeenkomst de rode draad en ben ik in staat deze te bewaken. Door mijn improvisatievermogen kan ik goed omgaan met een zaal mensen en zet ik in contact met de zaal de lijnen van de bijeenkomst uit.

Ik heb aan de Universiteit Twente gestudeerd. Tijdens mijn studie ben ik lid geworden van theatersportvereniging Pro Deo, waarmee ik twee keer Nederlands kampioen ben geworden. Toen leken dat twee verschillende werelden, maar ik ben blij dat ze allebei samen zijn gekomen in het vak dat ik nu met zoveel plezier uitoefen.

Democratisch én doelgericht

Toen ik in 2002 kennis maakte met stemkastjes, was ik onder de indruk van de kracht van de tool. Je betrekt de hele zaal en komt toch tot een diepgaand, goed en tastbaar resultaat. Sindsdien ben ik ervan overtuigd dat je met het juist inzetten van interactieve technieken als deze van elke bijeenkomst iets bijzonders kunt maken.

Complimenten

Na een bijeenkomst hoor ik vaak terug dat deelnemers m’n humor en ontspannen aanpak waarderen. Daarnaast dat ik goed weet waar het over gaat en dat ik de bijdragen van deelnemers goed kan samen vatten en plaatsen. Tijdens een bijeenkomst luister ik en interpreteer ik de resultaten, terwijl ik gelijktijdig nadenk over de vervolgstap op basis van deze resultaten. Zo gebruik ik de input van de zaal zo intensief mogelijk en komen we tot een gedragen resultaat.