Bijeenkomst in een ketensamenwerking

Als organisatie werk je steeds meer samen in netwerken, dit worden organisaties op zich. Steeds meer samenwerking is vereist in bijvoorbeeld in de bouwketen, de productieketen of de zorgketen, waarin je samen verantwoordelijk bent voor het bereiken van de doelen.

Zeker als gemeente ben je bij veel ketennetwerken betrokken. Je werkt veel samen met externe partners om gezamenlijke doelen te bereiken.

Met ondernemers verantwoordelijk voor levendig centrum, met zorgaanbieders voor een integrale zorgaanpak, met sportverenigingen voor een actieve gemeente en met bewoners van een buurt de leefbaarheid van de buurt. Verbanden in de samenleving waarmee je samen iets wilt bereiken, ieder vanuit zijn eigen rol, maar met een gedeelde verantwoordelijkheid.

Welke keten het ook is, een bijeenkomst met alle partners, wil je zo effectief mogelijk maken. Alle partijen hebben elkaar nodig om het gezamenlijke doel te bereiken. Dit bereik je door iedereen aan het woord te laten en samen afspraken te maken.

Lees hier meer over de bijeenkomst met ketenpartners bij de gemeente Landsmeer