Een inspraakbijeenkomst (gemeenten)

Een inspraakbijeenkomst voor burgers is bij uitstek een bijeenkomst waar je alles uit wil halen wat erin zit. Of het nu om een burgertop, G1000 of inspraakbijeenkomst over een specifiek onderwerp gaat, je wilt als gemeente een goed resultaat. Dat betekent voor de gemeente een opbrengst waarmee je verder kunt en voor de deelnemers dat zij gehoord zijn en op een wezenlijke manier bijdragen aan het resultaat.

Als je inwoners van je gemeente vraagt tijd te investeren, wil je iets doen wat blijvend is. Dit bereik je door iedereen aan het woord te laten én direct te laten zien wat die bijdrage oplevert. Bijvoorbeeld een gedragen richting voor de toekomst van de gehele gemeente, een evaluatie over hoe een wijk ervoor staat of een gekozen richting in het sport, zorg of cultuurbeleid. Elk individu heeft een rol in het collectieve resultaat. Zo worden burgers een ambassadeur voor de gemeente en een volgende bijeenkomst.

Lees hier meer over de inspraakbijeenkomst bij gemeente Houten