Een teambijeenkomst

De momenten waarbij je fysiek met je directe collega’s om tafel zit worden schaarser. Een werkoverleg, teambuilding of een inspiratiesessie,  met welk doel je als team ook bij elkaar komt, je wilt het gesprek voeren waar het om moet gaan. Ook binnen een team is het soms lastig iedereen aan het woord te laten en keuzes te maken waarbij iedereen een gelijkwaardige inbreng heeft. Met een goede voorbereiding en de juiste aanpak bereik je een effectief samenzijn, waarbij je resultaat boekt én echt contact met elkaar maakt.